UITLEG VERWERKING ONDERLAGEN

De ondergrond (dakvloer) moet droog en schoon zijn. Als de dakbedekking mechanisch bevestigd wordt dan wordt de onderlaag uitgerold en bevestigd met dakboorschroeven met volgringen of asfaltnagels 
De meest geschikte
onderlaag is Unicaot eenzijdig wit. Deze laag wordt met de witte zijde naar onderen losliggend gelegd. En daarna mechanisch bevestigd of bij een geballast dak blijft de onderlaag losliggend aangebracht.