UITLEG VERWERKING BEVESTIGERS

Houtschroef met voorgemonteerde parkerplaat rond 40mm.

Geschikt voor op houtenachtige dakvloer (min 18 mm) Opbouw isolatiedikte plus 20 mm.

 

Multischroef.

Geschikt mechanische bevestiging van dakbedekking en isolatie op spaanplaat en osb plaat (min 18 mm). Opbouwdikte isolatiedikte plus 20 mm

 

S-Punt schroef.

Geschikt mechanische bevestiging van dakbedekking en isolatie op staaldak dik 0,7 tot 0.88 mm en hout. Opbouwdikte isolatiedikte plus 20 mm

 

Warmteverliezen via mechanische bevestigers

Wanneer een isolatieplaat of membraan mechanisch wordt bevestigd worden er in feite kleine thermische bruggen aan de dakopbouw toegevoegd. Vermits de eventuele warmteverliezen via deze bevestigers reeds lang een discussiepunt vormen verdient dit probleem natuurlijk ook de nodige aandacht. De grootte van de warmteverliezen via de bevestigers hangt onder meer af van de dikte van de isolatie en haar isolatiewaarde maar ook van de diameter van de schroef en het materiaal waaruit deze vervaardigd is. Dit probleem wordt door sommigen onderschat maar berekeningen hebben aangetoond dat de mechanische bevestigingen verantwoordelijk kunnen zijn voor een verhoging van het warmteverlies met 4 tot 15%. Eventuele thermische sneden in de bevestiger kunnen deze verliezen met ongeveer 30% verminderen. Dit lijken nogal schrikbarende cijfers maar andere warmteverliezen via bv. koudebruggen of ongewenste ventilatie zijn van dezelfde orde van grootte. Deze extra warmteverliezen dienen dus mee in rekening te worden gebracht bij de bepaling van de isolatiedikte.

Extra warmteverliezen in % per schroef
k 0,6 0,4 0,2
l 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,03
diameter schroef
f 4,2 mm 1,1% 1,4% 1,35% 1,6% 1,5% 1,9%
f 6,2 mm 1,7% 2,0% 1,9% 2,2% 2,1% 2,5%

Precies omwille van de plaatselijk hogere warmteverliezen via de bevestigers zal de schroefpunt in de winter een lagere temperatuur hebben dan de metalen plooiplaat, maar berekeningen hebben aangetoond dat er bij gebouwen tot en met binnenklimaatklasse III geen oppervlaktecondensatie op de schroefpunt te verwachten is.