top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN, PRIVACY EN COOKIES

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DAKWINKEL.NL

1. Bestellingen en overeenkomsten

 • Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Dakwinkel.nl gesloten worden, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen u en Dakwinkel.nl, accepteert u deze voorwaarden.

1a. Prijzen 

 • Alle getoonde prijzen zijn netto excl. BTW, prijswijzigingen, voortschrijdend technische inzichten en zet- en drukfouten voorbehouden. Genoemde prijzen zijn excl. bezorgkosten, tenzij anders vermeld. Bezorgkosten en toeslagen worden per bestelling tijdens het afwikkelen van het betalingsproces weergegeven. De getoonde bezorgkosten en toeslagen gelden voor leveringen heel Nederland m.u.v. de waddeneilanden. 

 

2. Voorwaaden

 • Dakwinkel.nl heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.


3. Uitzonderingen

 • Na schriftelijke toestemming van Dakwinkel.nl kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.


4. Ontvangstbevestiging

 • Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen.


5. Overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Dakwinkel.nl en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Dakwinkel.nl door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.


6. Bewijs van opdrachten / electronische communicatie

 • De administratie van Dakwinkel.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Dakwinkel.nl verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dakwinkel.nl verrichtte leveringen. Dakwinkel.nl erkent dat electronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens. 

6.1 Electronische communicatie en veiligheid met SSL (Secure Sockets Layer)

 • Dakwinkel.nl maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL protocol behoud de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is.


7. Ontvangstbevestiging inhoud

 • De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mail adres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Dakwinkel.nl waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.


8. Risico en transport

 • Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Dakwinkel.nl en gaan over op het moment van aflevering aan u.


9. Leveringstermijn

 • Dakwinkel.nl levert door heel Nederland met uitzondering van de waddeneilanden. 

 • De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 14 dagen of anders schriftelijk met u overeen gekomen. Indien Dakwinkel.nl de leverings termijn niet na kan komen zal Dakwinkel.nl dit schriftelijk of per mail aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk of per mail te melden, waarna Dakwinkel.nl het reeds door u betaalde bedrag binnen 14 dagen aan u terug zal betalen.


10. Afkoelingsperiode

 • Zonder opgave van reden kunt u nadat u de producten ontvangen heeft de overeenkomst met Dakwinkel.nl ontbinden. U dient dit binnen 5 werkdagen na ontvangst producten schriftelijk of per email aan Dakwinkel.nl te melden, telefonische annuleringen worden niet in behandeling genomen. U dient daarna de producten onmiddelijk, niet beschadigd en in orginele, ongeopende verpakking, met kopie faktuur, aan Dakwinkel.nl te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening. De kosten voor retourzendingen zullen altijd i.o.m. de leverancier bepaald worden en in mindering worden gebracht op de terugbetaling.

10.1 Ontvangst producten bij Dakwinkel.nl

 • Na ontvangst van de producten zal Dakwinkel.nl binnen 14 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen.

 • Dakwinkel.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds is geopend, gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Dakwinkel.nl u schriftelijk of per mail op de hoogte stellen.

 • Dakwinkel.nl heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.


11. Retourneren producten

 • Indien u nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit binnen 5 dagen schriftelijk of per email aan Dakwinkel.nl te melden. Indien u Dakwinkel.nl schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Dakwinkel.nl nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen binnen 14 dagen een vervangend product verzenden.

 • Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Dakwinkel.nl, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Dakwinkel.nl

 • Indien u geen vervangend artikel wenst zal Dakwinkel.nl na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

 • Alleen standaard voorraad producten worden retour genomen. 

 • Goederen dienen in originele verpakking en in onberispelijke staat te zijn zodat deze opnieuw in de voorraad kunnen worden opgenomen.

 • Goederen dienen maximaal in de afgelopen 1 maand (door Dakwinkel.nl) te zijn geleverd.

 • Speciaal voor u bestelde niet voorraad artikelen kunnen niet retour worden genomen.

 • Wij berekenen 15% van de verkoopprijs aan retourname kosten met een minimum van € 25,- per gebeurtenis.


12. Klachten

 • Dakwinkel.nl zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Dakwinkel.nl via de Klantenservice per email informeren.

 • Dakwinkel.nl zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk of per e-mail binnen 14 dagen te informeren. 


13. Gegevensbeheer en privacy

 • De door u aan Dakwinkel.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Dakwinkel.nl intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Dakwinkel.nl

 • Dakwinkel.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming. tenzij een rechter hier opdracht voor geeft, of als Dakwinkel.nl wettelijk verplicht is om gegevens te delen

 • Dakwinkel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden.

 • Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Dakwinkel.nl maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Dakwinkel.nl hier schriftelijk opdracht toe geven.


14. Klantenservice Dakwinkel.nl

 • Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient onder vermelding van het ordernummer plaats te vinden met: info@dakwinkel.nl 

15. Nederlands recht en geschil

 • Op alle overeenkomsten gesloten met Dakwinkel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Dakwinkel.nl naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Dakwinkel.nl te zenden.

 • Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

 • Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

Payment Methods

PRIVACYVERKLARING

Dakwinkel.nl respecteerd uw privacy en beschermt uw gegevens. Dakwinkel.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties.

 • De door u aan Dakwinkel.nl verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Dakwinkel.nl intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Dakwinkel.nl

 • Dakwinkel.nl zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden zonder uw toestemming. tenzij een rechter hier opdracht voor geeft, of als Dakwinkel.nl wettelijk verplicht is om gegevens te delen

 • Dakwinkel.nl zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden.

 • Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Dakwinkel.nl maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Dakwinkel.nl hier schriftelijk opdracht toe geven.

COOKIEBELEID

Dakwinkel.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 • Dakwinkel.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren. Deze functionele en analytische cookies bevatten nooit uw persoonsgegevens.

 • Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer, tablet of telefoon te herkennen tijdens uw bezoek. Voor sommige cookies moet u eerst toestemming geven.

 • Functionele cookies; deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Uw persoonsgegevens worden hier niet voor gebruikt.

 • Analytische cookies; Deze cookies worden gebruikt voor onderzoek naar websitegebruik. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde en hoelang. Analytische cookies worden ook gebruikt om online enquêtes te houden waarin we u vragen naar uw mening over de website. Met deze informatie kan de website beter op bezoekers worden afgestemd. We slaan hierbij geen persoonsgegevens van u op.

 • Tracking cookies; Dakwinkel.nl plaatst en gebruikt zelf geen tracking cookies. Bij bepaalde onderdelen van de website plaatsen websites van derden mogelijk wel (tracking) cookies. Het gaat dan om handige extra’s, zoals een YouTube-video. Door deze cookies ‘weten’ derden bijvoorbeeld of u bent ingelogd of welke video u heeft bekeken. Voor het plaatsen van deze cookies moet u toestemming geven. Dakwinkel.nl heeft geen invloed op wat deze partijen doen met cookies. U kunt tracking cookies ook weigeren. Dakwinkel.nl blokkeert de cookies dan voor uw bezoek aan onze website.

bottom of page